Centrifugalne pumpe potopljene u fluid dekoracija

Centrifugalne pumpe
koje su potopljene u fluid

Serija: ALLMARINE MELO

Vertikalna centrifugalna potapajuća pumpa za transport maziva.
Primena u brodogradnji
Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 150 °С
Vertikalna centrifugalna potapajuća pumpa za transport maziva

Serija: ALLMARINE NSSV

Vertikalna centrifugalna pumpa za transport maziva i hidrauličnih ulja.
Primenjuju se za podmazivanje i zaptivanje turbina, generatora...
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Vertikalna centrifugalna pumpa za transport maziva i hidrauličnih ulja