Aksijalne ili propelerne dekoracija

Peristaltičke pumpe

Ove pumpe su samousisne. Koriste se za transport ili doziranje od slabo viskoznih do visoko viskoznih mediuma.

Ove pumpe nalaze svoju primenu u tretmanu otpadnih voda, hemijskoj i petrohemijskoj ind., prehrambenoj ind., industriji proizvodnje papira i industriji keramike...

Koriste se često u proizvodnji sapuna, deterdženata i ostalih proizvoda koji imaju svojstvo penušanja...

Serija: ALLMOVE ASL / ASH

Višestepena centrifugalna pumpa
ASL Q do 20 l/min
Δp do 4 bar
t do 75 °С
u do 40.000 mPas
ASh Q do 60 l/min
Δp do 16 bar
t do 80 °С
u do 100.000 mPas
Višestepena centrifugalna pumpa ALLMOVE ASL / ASH