Centrifugalna pumpa

Centrifugalne pumpe

Centrifugalne pumpe koriste se za transport neutralnih ili hemijski agresivnih fluida, čistih ili zaprljanih, hladnih ili vrelih, toksičnih i ekološki otrovnih fluida. Radni fluid može biti mazivo, emulzija, termalno ulje, voda (vrela/topla/hladna), rastvori kiselina i baza i drugih hemikalija. Centrifugalne pumpe nisu samousisne.

Konstrukcija ovih pumpi je prema standardu DIN EN 733/EN 733 ili DIN EN 22858/ISO 2858.

Prema konstrukciji centrifugalne pumpe delimo na:

Pumpe sa zaptivačima vratila

Pumpe sa
zaptivačima vratila

Pumpe sa magnetnom spojnicom

Pumpe sa
magnetnom spojnicom

Pumpe koje su potopljene u fluid

Pumpe koje su
potopljene u fluid

Višestepene pumpe

Višestepene pumpe