Zavojne pumpe za prehrambenu industriju

Zavojne pumpe
za prehrambenu industriju

Serija: AEB.ME

Kapacitet do 700 l/min
Pritisak na potisu do 8 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 6 bara
Viskozitet do 11.500 mm²/s
Radna temperatura fluida do 45 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija AEB.ME

Serija: ALLCLEAN ACNP

Kapacitet do 480 l/min
Pritisak na potisu do 12 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12 bara
Viskozitet do 150.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 130 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija ALLCLEAN ACNP

Serija: ALLCLEAN ACNBP

Kapacitet do 480 l/min
Pritisak na potisu do 12 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12 bara
Viskozitet do 20.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 150 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija ALLCLEAN ACNBP

Serija: ASP

Kapacitet do 10 l/min
Pritisak na potisu do 12 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12 bara
Viskozitet do 150.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 100 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija ASP

Serija: AESP

Kapacitet do 42 l/min
Pritisak na potisu do 12 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12 bara
Viskozitet do 20.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 100 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija AESP

Serija: SESP

Kapacitet do 800 l/min
Pritisak na potisu do 12/16 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12/16 bara
Viskozitet do 150.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 150 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija SESP

Serija: SESBP

Kapacitet do 800 l/min
Pritisak na potisu do 12 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 12 bara
Viskozitet do 150.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 100 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija SESBP

Serija: SMP2

Kapacitet do 92 l/min
Pritisak na potisu do 6 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 6 bara
Viskozitet do 11.500 mm²/s
Radna temperatura fluida do 60 °С
Jednostepena
Pumpa prehrambena industrija - serija SMP2