RM Alkon Stahl zastupa sledeće kompanije na tržištu Srbije: Lewa Pumpen GmbH, Austrija www.lewa.at. Proizvođač visoko preciznih dozirnih pumpi i dozirnih sistema.Distributer različitih tipova pumpi za hemijsku i prehrambenu industriju.Distributer za kompresore posebne namene u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji.ALLWEILER GmbH, Nemačka www.allweiler.de.Proizvođač pumpi ALLWEILER je fabrika sa dugom tradicijom,koja svojom ponudom obuhvata veliki broj različitih tipova pumpi i uređajai nudi pouzdana i moderna tehnička rešenja svim korisnicima njegove opreme. Program obuhvata:

  • dvovijčane i trovijčane pumpe
  • centrifugalne pumpe
  • aksijalne ili propelerne
  • zavojne pumpe
  • peristaltičke pumpe
  • maceratore (odnosno, uređaje za usitnjavanje krupnih sastojaka koji se nalaze u otpadnim vodama)

Allweiler je članica Circor korporacije od 1998.godine. Kao ovlašćeni distributer Allweiler-a, RM Alkon Stahl može da ponudi pumpe i rezervne delove iz proizvodnog programa ostalih članica Circor korporacije.

Circor logo

Gruen-Pumpen GmbH, Nemačka www.gruen-pumpen.de.

Proizvođač pumpi za pretakanje buradi (drum pumps). Pogodne za pretakanje hemikalija, otrovnih i zapaljivih fluida (hemijska industrija), za pretakanje emulzija i disperzija (industrija boja i lakova) kao i za pretakanje veoma viskoznih i drugih fluida (prehrambena industrija).

Članice Circor korporacije su: Allweiler, Houttuin, IMO AB, IMO Pump,Rosscor, Warren pumps,Baric, Tushaco, Clarus, COT-Puritech,LSC.

Upitnik

Ukoliko ste zainteresovani za neku od pumpi ovde predstavljenih firmi, ili imate specifikacije na kojima želite da baziramo ponudu, možete preuzeti upitnik u MS Word formatu i poslati nam ga elektronskom poštom ili faksom na: +381-(0)11 / 3055-488.

Allweiler

RM Alkon Stahl u ponudi ima sledeće tipove pumpi nemačkog proizvođača ALLWEILER

Vijcane pumpe

Vijčane pumpe

2-vijčane i 3-vijčane pumpe za naftu, ulje, mazut i različita maziva u hemijskoj, procesnoj i prehrambenoj industriji. Kada su nalivene mogu se koristiti i kao samousisne pumpe.

Centrifugalne pumpe

Centrifugalne pumpe

- Jednostepene i višestepene pumpe
- Pumpe sa magnetnom spojnicom
- Vertikalne drenažne (kanalne) pumpe

Aksijalne ili propelerne pumpe

Aksijalne ili propelerne

Ove pumpe ostvaruju veliki protok i mali potisni pritisak.

Zavojne pumpe

Zavojne pumpe

Ove pumpe namenjene su za transport ili doziranje od slabo viskoznih do visoko viskoznih i abrazivnih fluida. Kada su nalivene mogu se koristiti i kao samousisne pumpe.

Peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe

Samousisne pumpe za transport ili doziranje od slabo viskoznih do visoko viskoznih i abrazivnih fluida.

Maceratori

Maceratori

Uređaji za usitnjavanje krupnih sastojaka koji se nalaze u otpadnim vodama