Macenatori dekoracija

Maceratori

Uređaji za usitnjavanje krupnih sastojaka (čvrstih tela i vlakna) koji se nalaze u tečnostima.

Serija: ABM..., AM...

MACERATOR - usitnjivač
ABM Pritisak do 10 bar
Razlika pritiska "usis"/"potis" do 0,5 bar
t do 80 °С
Kapacitet do 80 l/h
AM Pritisak do 10 bar
Razlika pritiska "usis"/"potis" do 0,5 bar
t do 80 °С
Kapacitet do 80 l/h
Macenator - usitnjavac