Square shaped section decoration

Vijčane pumpe

Dvovijčane ili trovijčane pumpe koriste se za transport nafte, ulja, mazuta i maziva. Osnovne karakteristike ovih pumpi su:

  • Samousisne, kada su nalivene fluidom
  • Pogodne su za upravljanje preko frekventnog regulatora
  • Kontiniuran i miran rad, bez buke
  • Ne stvaraju pulzacije i turbulencije

Serija: ALLUB RUV, Trilub TR..L..D..E..F..Q

Trovijčane za niske pritiske
Q do 7500 l/min
Ps
pd
do 7 bar
do 16 bara
t do 155 °С
u do 1500 mm²/s
Trovijcane pumpe za niske pritiske

Serija: TRITEC/EMTEC/

Trovijčane za srednje pritiske i specijalne namene
Q do 830 l/min
Δp do 80 bar
t do 100 °С
u do 2000 mm²/s
Trovijcane pumpe za srednje pritiske i specijalne namene

Serija: SF/SM/SN/VK

Trovijčane za srednje pritiske
Q do 5300 l/min
Δp do 120 bar
t do 250 °С
u do 5000 mm²/s
Trovijčane za srednje pritiske

Serija: ALLIFT RU..., SU...

Trovijčane pumpe
Q do 820 l/min
Δp do 50 bar (RU),
do 80 bar (SU)
t do 70 °С
u do 380 mm²/s
Trovijčane pumpe

Serija: SD/SE/VH/

Trovijčane za visoke pritiske
Q 55...300 l/min
Δp do 280 bar
t do 150 °С
u do 1500 mm²/s
Trovijčane za visoke pritiske

Serija: 136/216/229/236/249

Dvovijčane pumpe vertikalne i horizontalne konstrukcije
Q 20...1000 l/min
Δp do 16 bar
t do 140 °С
u od 0,6 do 5000 mm²/s
Dvovijčane pumpe vertikalne i horizontalne konstrukcije

Serija: AFT, AFT-F, AFT-T / AFI, AFI-F, AFI-T

Pojedinačne i blok agregati
Q do 108 / do 112 l/min
Δp do 6 / do 40 bar
t do 150 °С
u do 380 / do 760 mm²/s
Pojedinačne i blok agregati

Serija:AFM, AFM-F, AFM-T

Pojedinačne i blok agregati sa magnetnom spojnicom
Q do 112 l/min
Δp do 40 bar
t do 150 °С
u do 750 mm²/s
Pojedinačne i blok agregati sa magnetnom spojnicom

Serija: SNx-M

Trovijčana za srednje pritiske sa magnetnom spojnicom
Q do 5300 l/min
Δp do 120 bar
t do 250 °С
u do 5000 mm²/s
Trovijčana za srednje pritiske sa magnetnom spojnicom