Centrifugalne višestepene pumpe

Centrifugalne
višestepene pumpe

Serija: L

Višestepena centrifugalna pumpa
Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 150 °С
Višestepena centrifugalna pumpa L

Serija: LV

Višestepena vertikalna centrifugalna pumpa
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Višestepena vertikalna centrifugalna pumpa LV

Serija: SRZ

Višestepena centrifugalna pumpa
Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 150 °С
Višestepena centrifugalna pumpa SRZ

Serija: SRZS

Višestepena centrifugalna pumpa
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Višestepena centrifugalna pumpa SRZS

Serija: ALLPRO SFH

Višestepena centrifugalna pumpa
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Višestepena centrifugalna pumpa ALLPRO SFH

Serija: SOH

Višestepena centrifugalna pumpa
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Višestepena centrifugalna pumpa SOH

Serija: SEMA

Višestepena centrifugalna pumpa sa megnetnom spojnicom
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Višestepena centrifugalna pumpa sa megnetnom spojnicom SEMA