Centrifugalne pumpe dekoracija

Centrifugalne pumpe
sa magnetnom spojnicom

Serija: ALLMAG CMAL

Centrifugalne pumpe sa magnetnom spojnicom za agresivne tečnosti
Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 150 °С
Centrifugalne pumpe sa magnetnom spojnicom za agresivne tečnosti

Serija: ALLMAG CNH-M

Centrifugalne pumpe sa magnetnom spojnicom za agresivne tečnosti
Q do 650 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 170 °С
Centrifugalne pumpe sa magnetnom spojnicom za agresivne tečnosti

Serija: ALLMAG CNH-ML

Q do 300 m³/h
H do 145 m
pd do 16 / 25 bar
t do 350 °С
Centrifugalne pumpe ALLMAG CNH-ML

Serija: ALLMAG CMA

Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 150 °С
Centrifugalne pumpe ALLMAG CMA

Serija: ALLMAG CMAT

Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 207/350 °С
Centrifugalne pumpe ALLMAG CMAT

Serija: ALLMAG CNB-M

Q do 300 m³/h
H do 145 m
pd do 16/25 bar
t do 250 °С
Centrifugalne pumpe ALLMAG CNB-M

Serija: ALLMAG CMIT

Q do 80 m³/h
H do 55 m
pd do 16 bar
t do 207/350 °С
Centrifugalne pumpe ALLMAG CMIT