Zavojna pumpa

Zavojne pumpe

Horizontalne ili vertikalne pumpe namenjene su za transport ili doziranje pastoznih, nisko viskoznih do visoko viskoznih, neutralnih ili hemijski agresivnih i abrazivnih fluida i onih koji imaju svojstvo penušanja. Pogodne su i za transport fluida koji sadrže čvrste ili vlaknaste čestice.Kada su nalivene mogu se koristiti i kao samousisne pumpe.Osnovni elementi pumpe su ekscentrično rotirajuće vreteno (rotor) i stator. Pumpa ostvaruje ravnomeran protok koji se moze menjati promenom broja obrtaja rotora.Primena: prerada i priprema vode, prehrambena industrija, hemijska, itd.

Pumpe za preradu otpadnih voda i otpadnih hemikalija

Pumpe za preradu otpadnih voda i otpadnih hemikalija

Dozirne pumpe

Dozirne pumpe

Pumpe za prehrambenu industriju

Pumpe za
prehrambenu industriju

Pumpe za razne industrije

Pumpe za
razne industrije

Vertikalne pumpe

Vertikalne pumpe