Pumpe za preradu otpadnih voda i otpadnih hemikalija

Pumpe za preradu otpadnih
voda i otpadnih hemikalija

Serija: TECFLOW

Kapacitet do 3100 l/min
Pritisak na potisu do 16 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 4 bara
Viskozitet do 200.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 40 °С
Jednostepena
TECFLOW

Serija: AE.N-RG

Kapacitet do 500 l/min
Pritisak na potisu do 25 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 20 bara
Viskozitet do 1.000.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do150 °С
Jednostepena
AE.N-RG

Serija: AE.H-ZD

Kapacitet dо 1700 l/min
Pritisak na potisu dо 36 bara
Razlika pritisaka, usis/potis dо 36 bara
Viskozitet do 1.000.000 mm²/s
Radna temperatura fluida dо 150 °С
Jednostepena
AE.H-ZD

Serija: AEB.H-ZE

Kapacitet do 750 l/min
Pritisak na potisu do 24 bara
Razlika pritisaka, usis/potis do 24 bara
Viskozitet do 1.000.000 mm²/s
Radna temperatura fluida do 100 °С
Jednostepena
AEB.H-ZE