Centrifugalne vijcane pumpe dekoracija

Centrifugalne pumpe
sa zaptivačima vratila

Serija: NT

Centrifugalne pumpe za vodu sa baznom pločom
Q do 2300 m³/h
H do 145 m
pd do 10/16 bar
t do 140 °С
Centrifugalne pumpe za vodu sa baznom pločom NT

Serija: NS

Centrifugalne pumpe za vodu sa baznom pločom
Q do 780 m³/h
H do 145 m
pd do 16/10 bar
t do 140 °С
Centrifugalne pumpe za vodu sa baznom pločom NS

Serija: ALLCHEM CNH-B

Centrifugalne pumpe za transport svih vrsta tečnosti
Q do 1200 m³/h
H do 147 m
pd do 16 / 25 bar
t do 350 °С
Centrifugalne pumpe za transport svih vrsta tečnosti

Serija: NTT

Centrifugalna pumpa za termalna ulja sa baznom pločom
Q do 1250 m³/h
H do 145 m
pd do 16 bara
t do 350 °С
Centrifugalna pumpa za termalna ulja sa baznom pločom

Serija: ALLHEAT NTWH

Centrifugalne pumpe za vodu i kondenzat sa baznom pločom
Q do 1250 m³/h
H do 100 m
pd do 16 bar
t do 183 / 350 °С
Centrifugalne pumpe za vodu i kondenzat sa baznom pločom

Serija: ALLHEAT CTWH

Centrifugalne pumpe za vodu i kondenzat sa baznom pločom
Q do 1450 m³/h
H do 100 m
pd do 25 bar
t do 400 °С
Centrifugalne pumpe za vodu i kondenzat sa baznom pločom

Serija: NB

Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora
Q do 480 m³/h
H do 145 m
pd do 10/16 bar
t do 140 °С
Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora

Serija: ALLCHEM CNB

Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora
Q do 240 m³/h
H do 100 m
pd do 16/25 bar
t do 160 °С
Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora

Serija: NBT

Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora
Q do 270 m³/h
H do 145 m
pd do 16 bar
t do 350 °С
Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora

Serija: ALLHEAT NBWH

Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora
Q do 270 m³/h
H do 92 m
pd do 16 bar
t do 183/350 °С
Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora

Serija: ALLHEAT CBWH

Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora
Q do 240 m³/h
H do 63 m
pd do 25 bar
t do 400 °С
Blok konstrukcija - direktna veza između pumpe i motora

Serija: ALLMARINE MA

IN LINE konstrukcija za morsku vodu, kondenzat, ulja.
Primena u brodogradnji!
Q do 1800 m³/h
H do 65 m
pd do 10 bar
t do 100 °С
IN LINE konstrukcija za morsku vodu, kondenzat, ulja

Serija: ALLCLEAN NAM

IN LINE konstrukcija
Q do 2400 m³/h
H do 100 m
pd do 10 bar
t do 140 °С
ALLCLEAN NAM IN LINE konstrukcija

Serija: NAM-F

IN LINE konstrukcija
Q do 2400 m³/h
H do 100 m
pd do 10 bar
t do 140 °С
NAM-F IN LINE konstrukcija

Serija: NI

IN LINE konstrukcija
Q do 440 m³/h
H do 80-145 m
pd do 16 bar
t do 90 °С
NI IN LINE konstrukcija

Serija: NIT

IN LINE konstrukcija
Q do 380 m³/h
H do 145 m
pd do 10 / 16 bar
t do 140 °С
NIT IN LINE konstrukcija

Serija: ALLHEAT NIWH

IN LINE konstrukcija
Q do 220 m³/h
H do 145 m
pd do 16 bar
t do 350 °С
ALLHEAT NIWH IN LINE konstrukcija

Serija: ALLHEAT CIWH

IN LINE konstrukcija
Q do 220 m³/h
H do 92 m
pd do 16 bar
t do 183/350 °С
ALLHEAT CIWH IN LINE konstrukcija

Serija: ALLMARINE MI

IN LINE konstrukcija
Q do 105 m³/h
H do 58 m
pd do 25 bar
t do 400 °С
ALLMARINE MI

SSerija: ALLMARINE MI-D

Q do 1800 m³/h
H do 65 m
pd do 10 bar
t do 100 °С
Serija: ALLMARINE MI-D

Serija: NIM

Q do 2400 m³/h
H do 40 m
pd do 10 bar
t do 100 °С
Serija: NIM IN LINE konstrukcija

Serija: NISM

IN LINE konstrukcija
Q do 2400 m³/h
H do 100 m
pd do 10 bar
t do 140 °С
NISM IN LINE konstrukcija